Privaatsuspoliitika

Lulukids.ee on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Palun leia natuke aega ja tutvu meie privaatsuspoliitikaga.  

Lulukids.ee ei kasuta oma klientide infot ebaseaduslikel eesmärkidel. Lulukids.ee ei edasta oma klientide andmeid või isiklikku informatsiooni kolmandatele osapooltele v.a. juhul, kui teabe edastamine on nõutud ja kui see on kooskõlas Eesti Vabariigi seadusega.  


Isikliku info kogumine ja kasutamine

Tingimusel, et klient annab lulukids.ee käsutusse oma kontaktandmed (nimi, telefon, e-posti aadress, postiaadress jne), võimaldab see meil täita klientide soove ja probleemide korral neid koos lahendada. Kõik kliendi andmed (isikuandmed ja andmed maksete kohta) on kolmandatele isikutele kättesaamatud.Lulukids.ee austab oma klientide isikuandmete privaatsust ja konfidentsiaalsust. Kõik kliendi andmed on kaitstud Eesti andmekaitse õigusaktidega.


Lulukids.ee e-kirjad

Lulukids.ee uudiseid e-posti teel saavad ainult selle tellinud kliendid. Kui klient ei ole enam huvitatud meie poolt saadetud uudistest, saab sellest igal ajal loobuda. Kliendi e-posti aadresse ja telefoninumbreid ei edastata kolmandatele osapooltele.


Statistika

Statistilistel eesmärkidel kogub lulukids.ee teavet kodulehe külastajate kohta (külastajate arv, külastuse aeg, kestus, jne.). See teave ei ole seotud konkreetse isikuga, kuid  annab statistilist teavet. Neid andmeid kasutatakse turundus-ja klienditeeninduse eesmärgil ja seda võidakse esitada kolmandale isikule andmetöötluse eesmärgil, säilitades seejuures külastaja anonüümsus.


Lulukids.ee privaatsuspoliitika vastuvõtmine klientide poolt

Lulukids.ee teenuseid kasutades kinnitab klient, et on tutvunud meie privaatsuspoliitikaga ja on nõus selle tingimustega.