Lulukids.ee on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Palun leia natuke aega ja tutvu meie privaatsuspoliitikaga.

1.1. Kindren OÜ tegevus internetis on kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

1.2. Kindren OÜ ei kasuta oma klientide infot ebaseaduslikel eesmärkidel. Kindren OÜ ei edasta oma klientide andmeid või isiklikku informatsiooni kolmandatele osapooltele v.a. juhul, kui teabe edastamine on nõutud ja kui see on kooskõlas Eesti Vabariigi seadusega.

1.3. Tingimusel, et klient annab Kindren OÜ käsutusse oma kontaktandmed (nimi, telefon, e-posti aadress, postiaadress jne), võimaldab see meil täita klientide soove ja probleemide korral neid koos lahendada.

1.4. Kindren OÜ ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a:

1.4.1. Kullerteenust pakkuvale ettevõttele ulatuses, mis on vajalik Toodete Kliendile kättetoimetamiseks või teenuse tarbimiseks.

1.5. Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Kindren OÜ, registrikoodiga 14024168, aadress: Vesiniidu 3, Viimsi, Eesti Vabariik.

1.6 Kindren OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Kindren OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

1.7. Kindren OÜ uudiseid e-posti teel saavad ainult endale uudiskirja tellinud kliendid. Kui klient ei ole enam huvitatud meie poolt saadetud uudistest, saab sellest igal ajal loobuda saates vastav teavitus aadressile info@lulukids.ee või vajutades uudiskirja lõpus olevale loobumislingile. Kliendi e-posti aadresse ja telefoninumbreid ei edastata kolmandatele osapooltele.

1.8. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete muutmist või kustutamist, v.a kui seadus sätestab teisiti, pöördudes selleks avaldusega Kindren OÜ poole e-posti aadressil info@lulukids.ee.

1.9. Kliendil on igal ajal õigus pöörduda oma isikuandmete ülekandmiseks mõnele muule andmetöötlejale pöördudes digitaalselt allkirjastatud taotlusega Kindren OÜ poole e-posti aadressil info@lulukids.ee. Kindren OÜ-l on õigus keelduda isikuandmete mõnele muule andmetöötlejale otse edastamisest juhul, kui andmete edastamine kolmandale isikule ei ole Kindren OÜ hinnangul turvaline.

2.0. Juhul, kui Klient leiab, et isikuandmete töötlemisel lulukids.ee e-poe ostukeskkonnas rikutakse tema õigusi, on Kliendil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.


STATISTIKA
Statistilistel eesmärkidel kogub lulukids.ee teavet kodulehe külastajate kohta (külastajate arv, külastuse aeg, kestus, jne.). See teave ei ole seotud konkreetse isikuga, kuid annab statistilist teavet. Neid andmeid kasutatakse turundus-ja klienditeeninduse eesmärgil ja seda võidakse esitada kolmandale isikule andmetöötluse eesmärgil, säilitades seejuures külastaja anonüümsus.


LULUKIDS.EE PRIVAATSUSPOLIITIKA VASTUVÕTMINE KLIENTIDE POOLT
Lulukids.ee teenuseid kasutades kinnitab klient, et on tutvunud meie privaatsuspoliitikaga ja on nõus selle tingimustega.